Privacy Statement

Privacy statement

v.o.f. Gajemee Kampeerbelevenissen en Events 
www.gajemee.nl en ook handelend onder de website naam www.lasergamenEmmen.nl, gevestigd Heerenweg 72-5 - IJhorst, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
Contactgegevens: v.o.f. Gajemee Kampeerbelevenissen en Events,  Heerenweg 72-5 - IJhorst. dhr. R.Pierik is de Functionaris Gegevensbescherming, hij is te bereiken via info@gajemee.nl en ook telefonisch op 06 510 48 311

Persoonsgegevens die wij verwerken:
v.o.f. Gajemee Kampeerbelevenissen en Events verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam - Adresgegevens - Telefoonnummer - E-mailadres - Gegevens over jouw   activiteiten op onze website.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@gajemee.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
v.o.f. Gajemee Kampeerbelevenissen en Events verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-Het maken van offertes op basis van de aangeleverde gegevens
- Het afhandelen van jouw betaling 
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- v.o.f. Gajemee Kampeerbelevenissen en Events verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
v.o.f. Gajemee Kampeerbelevenissen en Events neemt  niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van v.o.f. Gajemee Kampeerbelevenissen en Events) tussen zit. v.o.f. Gajemee Kampeerbelevenissen en Events gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
v.o.f. Gajemee Kampeerbelevenissen en Events bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

- Voor- en achternaam - Adresgegevens - Telefoonnummer - E-mailadres zijn de gegevens die wij van u ter beschikking hebben gesteld. Aangeleverde gegevens welke geleid hebben tot een order en in onze administratie worden verwerkt, hiervoor hanteren wij de wettelijke bewaarplicht. Verstrekte gegevens die niet hebben geleid tot order worden na een jaar verwijderd, met uitzondering van de verstrekte email adressen voor het ontvangen van onze nieuwsbrief.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
v.o.f. Gajemee Kampeerbelevenissen en Events deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. v.o.f. Gajemee Kampeerbelevenissen en Events  blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt v.o.f. Gajemee Kampeerbelevenissen en Events jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. Met YMLP, een online nieuwbrief generator, versturen wij onze nieuwsbrieven, hier worden dan ook uw email adressen naartoe geexporteerd en gebruikt voor het genereren van een nieuwsbrief. Wanneer u onder aan de nieuwbrief aangeeft deze niet meer te willen ontvangen wordt u automatisch uit deze email bestanden verwijderd.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
v.o.f. Gajemee Kampeerbelevenissen en Events gebruikt technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door v.o.f. Gajemee Kampeerbelevenissen en Events en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@gajemee.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
Voor haar marketing activiteiten heeft v.o.f. Gajemee Kampeerbelevenissen en Events een facebook pixel op haar site geplaatst om zo via social media bezoekers van haar site te kunnen retargeten met social media advertenties.

v.o.f. Gajemee Kampeerbelevenissen en Events wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
v.o.f. Gajemee Kampeerbelevenissen en Events neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@gajemee.nlPowered by webXpress